MAKALELER
   
 

(Test Ayar ve Dengeleme (TAD) hizmetleri

17.01.2017 tarihinde
VENCO Havalandırma Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. /
Asım Çağrı Kenanoğlu
Paylaştı
185 Görüntüleme
   

Yeryüzündeki toplam enerjinin % 45-50 sini bina sistemleri tüketmektedir.Bina sistemlerindeki enerji tüketiminin de yaklaşık % 30 unu mekanik tesisat sistemleri yapmaktadır. Bu nedenle mekanik tesisat sistemlerinin tükettiği enerjinin azaltılması diğer bir deyimle tassarufu işletme giderlerini ciddi şekilde düşürecek, çevre kirliliğinin azalmasında ve ekolojinin bozulmasının önlenmesinde önemli rol üstlene-cektir.

Mekanik tesisat sistemlerinin tasarım şartlarında ve verimli olarak çalışması için teslim aşamasında performans testlerinin yapılarak varsa ayarsızlıkların düzeltilerek dengelenmesi işleminin yapılması (TAD) gerekir. Bu süreci yönetmek için sistem bilgisi ve deneyimi yüksek sertifikalı mühendisler gerekmektedir. Dolayısı ile ISKAV bu serifika eğitimini vererek ülkemizdeki çok önemli bir eksikliği tamamlamaktadır.

TAD işlemi sistemde kullanılan cihaz ve ekipmanlarının bilgilerinin kayıt alına alınmasınını sağlayarak işletme ve bakım giderlerini azaltır. Hava ve ısıtma ve soğutma sularının ve/veya karışımlarının debilerinin ölçülerek mhallere, kullanıcılara tasarım değerlerinde ulaşmasını sağladığı için iç hava kalitesini ve dolayısı ile verimliliği artırır. Çalışanların mesai sürelerinin çok büyük bir kısmını kapalı yerlerde geçirdiği düşünülürse iç hava kalitesinin önemi daha iyi anlaşılır. Son yıllarda yapılan araştırmalar kapalı binalardan doğan hastalıklardan dolayı çok ciddi iş gücü kaybına neden olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple TAD işlemi sadece enerji kaybını önleyici değil, verimlilik artırıcı bir işlemdir.

TAD işleminin önemli bir fonksiyonu da haksız rekabetin önüne geçmesidir. Gerek cihaz üreticileri, gerekse mekanik tesisat müteahhitleri muğlak ifadelerden oluşmuş ve eşitlikçi bir şekilde uygulanmayan şartnamelerden şikayetçidirler. Buna binaların teslim aşamasındaki acelecilik, kabul işlemlerindeki yetersizlik ve bilgi eksikliği de eklendiğinde hem yatırımcı hem de yükleniciler açısından maddi ve manevi mağduriyetler söz konusu olmaktadır.TAD işlemi ile sistemlerin performansı ölçülerek raporlanır ve değerlendirmelerin kişisel tecrübeye bağlı olmaktan daha çok somut sonuçlar ve kayıtlar üzerinden olması sağlanır.

 Bu işlemin yapılabilmesi ve olumlu sonuç alınabilmesi için TAD mühendisinin tasarım aşamasından itibaren sürece katılması gerekmektedir. Zira hava ve su sistemlerinde gerekli debi ayar ekipmanları ve ölçüm imkanı verecek bölüm, tavan kapağı vs. tasarıma eklenmezse TAD işlemi hemen hemen yapılamaz bir hal alır.

Ancak burada yatırımın düşünce aşamasından kesin kabul aşamasına kadar belgelendirme, kayıt, ve TAD işlerinin yapılması süreçlerini yöneten Commissioning (tam olarak Türkçe karşıtı olamdığından İngilizcesi kullanılmak zorunda kalınmıştır) hizmetlerinden de burada bahsetmek lazım. Commissioning (Cx) hizmetleri yatırımcının isteklerinin ve yatırımın amacının tasarıma ve uygulamaya yansımasını sağlar. Tasarım ve uygulamanın kişisel tecrübelere bağlı olmasının önüne geçer, sistemin takım olarak çözümünü sağlar. Yatırımın diğer bir deyimle harcanan paranın doğru yerlere gitmesini temin eder. Kullanıcılar ile iletişimi koparmayarak kullanım aşamasında varsa yanlışlıkların düzeltilmesine olanak sağlar. Böylece kullanıcı memnuniyeti maksimum seviyede sağlanmış olur. Cx hizmetleri halen çalışan binalarda da yapılabilir ve ciddi enerji tasarrufu katkısı yapar. İşgücü kaybını önler.