8676 Görüntüleme

Hastane Hijyenik Alan Validasyonu

Ameliyathane, yoğun bakım ve izolasyon odaları gibi steril alanların standartlara uygun performans yeterlilikleri periyodik olarak doğrulanmalıdır. Uygulanan testler hijyenik havalandırma sisteminin DIN 1946-4 ve ISO 14644 standartlara göre performansını ortaya koymaktadır.

Hava Debisi, Hava Akış Hızı ve Aynılığının Ölçümü
Türbülans Şiddeti Ölçümü 
HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi
Partikül Sayımı ve Temiz Odaların Sınıflandırılması
Fark Basınç Ölçümü
Sıcaklık ve Nem Ölçümü
Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi
Dekontaminasyon / Geri Kazanım Testi

Benzer Ürünler